HUURWAARBORG

huurwaarborg

huurwaarborg

Blog Article

Wat betekent Skip Deposit voor huurders?

Skip Deposit is een nieuwe dienstverlening voor huurders. Vanaf nu is het mogelijk om met Skip Deposit een woning te huren zonder de kosten van een huurwaarborg omdat wij garant voor je staan. Als huurder blijf je wel verantwoordelijk voor de woning die je huurt. Eventuele kosten voor schades aan de woning na beëindiging huurcontract zullen wij voorschieten richting de verhuurder, maar komen uiteindelijk wel voor jouw rekening. Wij zijn een onafhankelijke schakel tussen jou en de verhuurder, en zorgen voor een transparante afwikkeling van schades bij beëindiging huurcontract. Meer informatie over huurwaarborg.

Report this page